نحوه اعمال رمز عبور برای دایرکتوری در cPanel

آیا این پاسخ مفید بود؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

نحوه استفاده از کلیدهای موجود در File Manager

نحوه دسترسی به File Manager

1) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید. 2) در بخش Files، گزینه...

نحوه ایجاد کاربر FTP در cPanel

ساختار File Manager