نحوه استفاده از کلیدهای موجود در File Manager

آیا این پاسخ مفید بود؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

نحوه ایجاد کاربر FTP در cPanel

نحوه اعمال رمز عبور برای دایرکتوری در cPanel

ساختار File Manager

نحوه دسترسی به File Manager

1) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید. 2) در بخش Files، گزینه...