هاست لینوکس حرفه ای

لینوکس حرفه ای - پلن 1

فضای هاست = 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 10 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = ندارد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد

لینوکس حرفه ای - پلن 2

فضای هاست = 250 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 14 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 1 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد

لینوکس حرفه ای - پلن 3

فضای هاست = 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 20 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 1 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد

لینوکس حرفه ای - پلن 4

فضای هاست = 1 گیگ
پهنای باند ماهانه = 30 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 2 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد

لینوکس حرفه ای - پلن 5

فضای هاست = 2 گیگ
پهنای باند ماهانه = 50 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 3 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد

لینوکس حرفه ای - پلن 6

فضای هاست = 5 گیگ
پهنای باند ماهانه = 120 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 4 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد

لینوکس حرفه ای - پلن 7

فضای هاست = 10 گیگ
پهنای باند ماهانه = 200 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 8 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد