هاست لینوکس حرفه ای

(انتخاب بخش دیگر)

لینوکس حرفه ای - پلن 1
لینوکس حرفه ای - پلن 2
لینوکس حرفه ای - پلن 3
لینوکس حرفه ای - پلن 4
لینوکس حرفه ای - پلن 5
لینوکس حرفه ای - پلن 6
لینوکس حرفه ای - پلن 7
لینوکس حرفه ای - پلن 1
80,000تومان
سالانه
فضای هاست = 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 5 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = ندارد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد
لینوکس حرفه ای - پلن 2
140,000تومان
سالانه
فضای هاست = 250 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 7 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 1 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد
لینوکس حرفه ای - پلن 3
220,000تومان
سالانه
فضای هاست = 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 10 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 2 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد
لینوکس حرفه ای - پلن 4
350,000تومان
سالانه
فضای هاست = 1 گیگ
پهنای باند ماهانه = 15 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 4 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد
لینوکس حرفه ای - پلن 5
490,000تومان
سالانه
فضای هاست = 2 گیگ
پهنای باند ماهانه = 25 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 6 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد
لینوکس حرفه ای - پلن 6
690,000تومان
سالانه
فضای هاست = 5 گیگ
پهنای باند ماهانه = 60 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 10 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد
لینوکس حرفه ای - پلن 7
950,000تومان
سالانه
فضای هاست = 10 گیگ
پهنای باند ماهانه = 120 گیگ
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت اف تی پی = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
دامین اضافه = 10 عدد
كنترل پنل = cPanel
سرویس دهنده وب = LiteSpeed
آپتایم سرویس = 99.9%
بک آپ هفتگی= دارد
بک آپ روزانه = تنها پایگاه داده
نمایش آمار = دارد